Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola. Målsättningen är att verksamheten ska vara trygg, utvecklande och lärorik, utifrån varje barns förutsättningar och behov. Verksamheten styrs av Skollagen och Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. Förskolans läroplan, LPFÖ18, är vägledande.

Rättviks kommun erbjuder pedagogisk omsorg i centrala Rättvik. Här tar en dagbarnvårdare emot barn mellan ett och fem år i sitt hem. Detta kan vara ett alternativ för dig som vill att ditt barn ska vistas i en mindre barngrupp i en lugn och trygg hemmiljö.

I Vikarbyn finns även en enskild pedagogisk omsorg. Läs mer om Dalkullan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Öppettider

Familjedaghemmet har öppet efter barnens behov från kl 6.30.

Kompetensutvecklingsdagar

Den kommunala pedagogiska omsorgen stänger tre dagar för utvärdering, planering och kompetensutbildning.

Är du i behov av barnomsorg dessa dagar kontaktar du rektorsassistent Anette Bergfeldt 0248-70 339.

E-tjänst

Ansökan om plats inom förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg görs via kommunens e-tjänsteportal, etjanster.rattvik.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

Rektor
Mia Laggar, 0248-70 553

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt, 0248-70 339

Dagbarnvårdare Rättvik
Anneli Kättström, 0248-70546

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik