Mat, lunch

Elever på Rättviksskolan tar för sig av maten.

Köttbullar serveras på Rättviksskolan. Foto: © Martin Litens.

Verksamheten riktas mot förskola, skola och äldreomsorg och sköts av kostenheten.

Kostenheten

  • erbjuder måltider i förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och äldreomsorg. Måltiderna är vällagade och näringsriktiga.
  • följer livsmedelverkets rekommendationer för bra mat i förskola och skola och följa socialstyrelsens rekommendationer för äldre.

Kostenhetens ambition är att öka valmöjligheten och vara lyhörda för våra kunders önskemål.

Europeiska garantifonden för jordbrukets logotyp med texten "Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket".

Viktiga mål

  • God service och bra bemötande genomsyrar kostenhetens verksamhet.
  • Öka användningen av kravproducerade livsmedel från gymnasieskolan, exempelvis kött och potatis.
  • Rättviks kommun har som mål att bli självförsörjande på kött, chark och potatis. Läs gärna mer om projekt Återtaget.
  • Måltiden serveras vid lämplig tidpunkt och i en trevlig, lugn och avstressande miljö.

Kosten tillagas i åtta tillagningskök. För barn och elever finns köken i Stiernhööks­gymnasiet, Rättviksskolan, Vikarbyns skola, Söderås förskola, Boda skola och Furudals skola. För äldreomsorgen finns köken på Springkällan och Furan. Därtill finns tolv mottagningskök på mindre skolor och förskolor.

Specialkost

Specialkost är mat som anpassas på grund av allergi, födoämnesöverkänslighet eller annan medicinsk orsak. Specialkost kan också vara mat som anpassas på grund av religiösa eller etiska skäl.

Läs mer om specialkost
Hämta intyg om specialkost för barn i förskolan och elever i grundskola/gymnasium

Information

Stab och serviceförvaltningen

Tf Kostchef

Nina Prosén

0248-70 340

Postadress

Rättviks kommun

Kostenheten

795 80 Rättvik

Besöksadress

Vasagatan 6 (samma hus som RFAB)

795 30 RÄTTVIK