Specialkost i förskolan och skolan

Alla barn och elever ska kunna äta sig mätta och belåtna. Rättviks kommun är därför noga med att erbjuda näringsriktiga, goda och omväxlande alternativ till de som av etiska, religiösa eller medicinska skäl inte kan äta av den ordinarie maten. Rättviks kommun vill tillgodose alla barns och elevers behov gällande mat, men det innefattar inte "tycker inte om".

I Dalarnas kommuner vill vi skapa trygga och säkra måltider av god kvalitet för barnen och eleverna som är våra matgäster. Alla Dalarnas kommuner har i samarbete med Region Dalarna tagit fram gemensamma riktlinjer för specialkost och anpassade måltider. Det här materialet beskriver vilken specialkost och vilka anpassningar som erbjuds och villkoren för dem.

Ansökan

Ansökan om specialkost eller anpassade måltider ska:

  • undertecknas av dig som är vårdnadshavare eller myndig elev.
  • lämnas in i god tid inför höstterminen varje år.
  • vid förändring under läsåret uppdateras omgående.

Intyg

Behov av specialkost på grund av matallergi och andra matrelaterade sjukdomar och symtom ska intygas av läkare eller dietist. Det finns vissa undantag som anges i dokumenten nedan.

Behov av anpassade måltider på grund av neuro­psykiatrisk funktions­nedsättning eller liknande ska intygas. Det görs av antingen skolans elevhälsogrupp, förskolans rektor, läkare eller dietist.

Intygen hjälper oss att säkerställa att vi har rätt information om ditt eller ditt barns behov.

Dokument och ansöknings­blanketter

Vid sjukdom eller annan frånvaro

Om barnet/eleven är sjuk eller frånvarande av annan orsak och inte ska äta så ska vårdnads­havare/myndig elev kontakta tillhörande kök. Köket kontaktas via mejl eller telefon (se kontaktlistan). Viktigt att köket kontaktas på nytt när barnet/eleven är tillbaka.

Kontaktlista