Rättviks kommun
Rättviks kommun

Specialkost i förskolan och skolan

Alla barn och elever ska kunna äta sig mätta och belåtna. Rättviks kommun är därför noga med att erbjuda näringsriktiga, goda och omväxlande alternativ till de som av etiska, religiösa eller medicinska skäl inte kan äta av den ordinarie maten. Rättviks kommun vill tillgodose alla barns och elevers behov gällande mat, men det innefattar inte "tycker inte om".

För att eleven ska kunna få rätt kost behöver vi få in en anmälan om specialkost, anmälningsblanketten hittar du längre ner på den här sidan.

Intyg behövs inför läsårstart

Barn som har allergier, annan födoämnesöverkänslighet eller annan medicinsk orsak har rätt till likvärdig mat som de barn/elever som äter av den vanliga maten. Man kan också få specialkost av religiösa eller etiska skäl. För att få specialkost krävs ett intyg från vårdnadshavare/myndig elev och de specialkostintyg som gäller allergier, födoämnesöverkänslighet eller annan medicinsk orsak ska styrkas med medicinsk anteckning/läkarintyg.

Intyg om specialkost - förskolanPDF
Intyg om specialkost - grundskolan, gymnasietPDF

Uppdaterade intyg

Det är viktigt att intygen är uppdaterade. Därför krävs nya intyg en gång per år.

Förskolan:

Nytt intyg lämnas varje höst, samt vid ändrat behov av specialkost.

Grundskolan/gymnasiet:

I slutet av vårterminen ska ett nytt intyg lämnas in, så att intyget finns tillgängligt i god tid innan skolstart. Nytt intyg lämnas också in vid ändrat behov av specialkost.

I köket uppdateras kontinuerligt listorna gällande specialkosten. Vid oklarheter behöver köket ibland kontakta vårdnadshavaren/myndig elev.

Vid sjukdom eller annan frånvaro

Om barnet/eleven är sjuk eller frånvarande av annan orsak och inte ska äta så ska vårdnadshavare/myndig elev kontakta tillhörande kök. Köket kontaktas via mejl eller telefon (se kontaktlistan). Viktigt att köket kontaktas på nytt när barnet/eleven är tillbaka.

Kontaktlista

Vikarbyns skola: 0248-705 52

Rättviksskolan: 0248-702 64

Söderås skola: 0248-705 93

Boda skola: 0248-705 65

Ingels skola: 0248-706 54

Furudals skola: 0258-109 29

Stiernhööksgymnasiet: 0248-704 23