Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skapande skola

Skapande skola finansieras via bidrag från Kulturrådet. Syftet är att eleverna ska få ta del av kultur i olika former. De kulturella aktiviteterna ska ge en djupare förståelse för den skapande processen och ska vara kopplade till kurs- och läroplaner, men också för att eleverna ska få en givande och berikande upplevelse.

Person talar framför publik, tre personer dansar, hand som spelar på en gitarr.

Skapande skola i Rättvik 2021-2022

Rättviks kommun har en handlingsplan för Skapande skola (perioden 2021 – 2024) där det övergripande temat för treårsperioden är ”DEMOKRATI”.

För läsåret 21/22 ligger fokus på ”ORDET och BERÄTTELSEN”.

Inom ramen för temat "Demokrati" samt fokusområdet "Ordet och berättelsen" kommer eleverna i årskurs F-2 att få träffa Anna Möller och Sofia Berg Böhm som ger en sång och berättarföreställning.

Årskurs 3-5 kommer att få träffa Folkungar. De kommer att lära sig spela fiol och gitarr samt skapa en föreställning.

Årskurs 6-9 kommer att göra en egen film med hjälp av en filmpedagog från "Film i Dalarna".

Tillsammans med de aktiviteter som genomförs via ”Skolkultur” (som kommunen finansierar själv) kommer varje elev i grundskolan i hela Rättviks kommun få ta del av minst en kulturell aktivitet under läsåret.

Styrgrupp - Skapande skola

  • Jonas Hjalmarsson (Musikskolan)
  • Jennie Liss (Musikskolan)
  • Karin Brinkman (Rättviksskolan)
  • Lotta Johansson (Folkmusikens hus)
  • Karin Jönses (Rättviks kulturhus)

Kulturombud


Skola

Johanna Erikanders

Vikarby skola

Kina Östmark

Furudals skola

Karin Brinkman

Rättviksskolan

Sophie Hansus

Söderås skola

Petra Kåks

Ingels skola

Susanne Moss

Boda skola

Terese Västå Svens

Nyhedsskolan

Ullacarin Grönlund

Sätra skola