Skapande skola

Skapande skola finansieras via bidrag från Kulturrådet. Syftet är att eleverna ska få ta del av kultur i olika former. De kulturella aktiviteterna ska ge en djupare förståelse för den skapande processen och ska vara kopplade till kurs- och läroplaner, men också för att eleverna ska få en givande och berikande upplevelse.

Person talar framför publik, tre personer dansar, hand som spelar på en gitarr.

Skapande skola i Rättvik 2022-2023

Rättviks kommun har en handlingsplan för Skapande skola (perioden 2021 – 2024) där det övergripande temat för treårsperioden är ”DEMOKRATI”.

För läsåret 22/23 ligger fokus på ”MAKTEN och ANSVARET”.

Inom ramen för temat "Demokrati" samt fokusområdet "Makten och ansvaret" kommer eleverna på lågstadiet få träffa Nordcirkus.

Mellanstadiet kommer att få träffa ”Spoken Word” – som ägnar sig åt poesi.

Högstadiet kommer att göra en egen film med hjälp av en filmpedagog från "Film i Dalarna". Det blir också författarbesök på högstadiet, med observation för ändring.

Tillsammans med de aktiviteter som genomförs via ”Skolkultur” (som kommunen finansierar själv) kommer varje elev i grundskolan i hela Rättviks kommun få ta del av minst en kulturell aktivitet under läsåret.

Styrgrupp - Skapande skola

  • Jonas Hjalmarsson (Musikskolan)
    David Albertsson (Musikskolan)
    Karin Brinkman (Rättviksskolan)
    Lotta Johansson (Folkmusikens hus)
    Karin Jönses (Rättviks kulturhus)

Kulturombud


Skola

Monica Eriksson

Vikarbyns skola

Marianne Jones

Sätra skola

Karin Brinkman

Rättviksskolan

Caroline Jonsson

Söderås skola

Petra Kåks

Ingels skola

Susanne Moss

Boda skola

Terese Västå Svens

Nyhedsskolan

Karin Eriksson

Furudals skola