Försäkringar

Ditt barn är olycksfallsförsäkrat. Försäkringen som Rättviks kommun har tecknat är en olycksfalls­försäkring och gäller inte vid sjukdom.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Anmäl skadan till Svedea.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Svedea innan resan påbörjas.
  • Tänk på att ha en reseförsäkring vid resa.

Vill du veta mer...

Du kan läsa mer om villkor samt ta del av försäkringsbeskedet via denna länk: Svedea villkor och försäkringsbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.