Förskoleklass

Alla barn i Sverige har rätt att gå i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklass är fr.o.m. höstterminen 2018 en obligatorisk skolform som följer grundskolans läroplan.

Förskoleklassen ska stimulera alla elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja deras harmoniska utveckling. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i utbildningen och elevernas lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

I förskoleklass bedrivs verksamheten fem dagar i veckan, cirka fyra timmar per dag, och följer grundskolans läsårstider när det gäller lov- och studiedagar.

Arbetar eller studerar ni har ert barn rätt till skolbarnomsorg i skolans fritidshem, enligt avgiftsnivåer för maxtaxa. Läs mer om fritidshemmets regler och riktlinjer.

För mer information kontakta respektive skola.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

barn.utbildning@rattvik.se
0248-70 266

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

Besöksadress
Vasagatan 6
795 30 Rättvik