Betyg och bedömning

I grundskolan och Anpassad grundskola sätts terminsbetyg i årskurserna 6–9. Det sista betyget i årskurs 9 är ett slutbetyg och med det söker eleven vidare till gymnasiet.

Betygsskalan har sex steg, från A till F, där A är det högsta och E är det lägsta godkända betyget. F är inte godkänt. Om det inte går att sätta betyg på grund av hög frånvaro markeras det med ett streck. Även ogiltig frånvaro, det vill säga frånvaro utan tillåtelse från lärare eller rektor, skrivs in i terminsbetyget.

Inom Anpassad grundskola sätts betyg om vårdnadshavare eller elev begär det. Betygsskalan har då fem steg, från A till E, där A är det högsta och E är det lägst godkända betyget. Om eleven inte uppnår kraven för betyget E sätts inte något betyg.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 266

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik