Prövning för betyg

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i grundskolans kursplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne som prövningen avser.

Prövning för dig som är elev i grundskolan

Är du elev i grundskolan och vill ha slutbetyg utifrån kunskapskraven i årskurs 9 tidigare än vårterminen åk 9?

Då har du rätt att genomgå prövning. Du kan pröva i ett eller flera ämnen som ingår i utbildningen.

Möjlighet till prövning gäller även för dig som tidigare har slutbetyg och inte längre går i grundskolan. Du får då ett nytt slutbetyg. Det är rektor som utfärdar slutbetyg.

Ansökan om prövning görs på särskild blankett som hämtas ut på den skola som handhar prövningen. Rektor tar sedan kontakt för information och planering för din prövning.

Kontaktuppgifter till respektive skola hittar du via det klickbara namnet i listan nedan: