Rättviks kommun
Rättviks kommun

Val av skola

Vårdnadshavarna har rätt att välja vilken skola barnen ska gå i. I första hand blir barnen placerade i en skola nära hemmet. Om ni väljer en annan skola får ni själva betala skolskjutsen.

Val av skola görs på särskild blankett som skickas in till barn- och utbildningsförvaltningen.

När elever flyttar hit från en annan kommun ska vårdnadshavarna kontakta den skola som eleven tidigare gått i och begära en utflyttningsanmälan som ska skickas till oss.

Elever i Boda skola

Elever som går i Boda skola kan, när de ska börja årskurs 6, välja om de vill gå i Furudals skola eller på Rättviksskolan. Valet görs på en särskild blankett som skickas hem till vårdnadshavarna.

Vill du veta mer finns det länkar till Skollagen och kommunens skolskjutsregler under Relaterad information.

Blanketter

Val av skolaPDF

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 266

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik