Val av skola

Vårdnadshavare har rätt att välja vilken skola barnet ska gå i. I första hand blir barnet placerat i en skola nära hemmet.

Val av skola görs via kommunens e-tjänst där du loggar in och signerar med hjälp av BankID. Du hittar e-tjänsten under kategori Utbildning och barnomsorg via följande länk, Rättviks kommuns e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Val av skola kan i undantagsfall göras på särskild blankett. Kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen om ett sådant behov finns.

Skolskjuts vid skolval

De elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts. Om eleven är berättigad till skolskjuts till sin placeringsskola får eleven ett busskort som kan användas till vald skola, i de fall det inte innebär en merkostnad för kommunen. Ingen kompletterande trafik sätts in.

Vill du veta mer finns det länkar till Skollagen och kommunens skolskjutsregler under Information längre ner på sidan.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 266

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik