Rättviks kommun
Rättviks kommun

Val av skola

Vårdnadshavarna har rätt att välja vilken skola barnen ska gå i. I första hand blir barnen placerade i en skola nära hemmet. Om ni väljer en annan skola får ni själva betala skolskjutsen.

Val av skola görs på särskild blankett som skickas in till barn- och utbildningsförvaltningen.

Vill du veta mer finns det länkar till Skollagen och kommunens skolskjutsregler under Relaterad information.

Blanketter

Val av skolaPDF

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 266

Telefontid kl 09:00-11:00

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik