Praktisk information om förskolan

Här nedan kan du läsa om vad som gäller vid sjukanmälan och andra praktiska frågor.

Tystnadsplikt

All personal på förskolan har tystnadsplikt. Vi är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa.

Öppettider

Förskolan har öppet efter barnens behov från kl 06.30 dock längst till kl 18.30.

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling. Du som har barn i förskolan får meddelande om vilka dagar det gäller.
Om ditt barn har behov av en plats, denna dag, kontakta rektorsassistent Anette Bergfeldt 0248-70 339.

Rådslag

Rådslaget är information mellan föräldrar, politiker och personal. De har en träff per år. Läs mer om Rådslag.
Läs mer om Rådslag, Barn- och utbildningsförvaltningen.

Förskolans samverkan

Som stöd i vårt arbete har vi specialpedagog och talpedagog.
Vid behov samverkar vi med socialsekreterare, barnavårdscentral, barnpsykolog, logoped och habilitering.

Sjukanmälan

Sjuka barn ska vara hemma. Barnen ska orka delta i både ute- och inneaktiviteter. Tänk på att ha en feberfri dag och 48 timmar fri från kräkning och diarré för att minska smittorisken.

Sjukanmälan görs via appen Edlevo.

Övrigt

Klä barnen praktiskt, vi är ute minst en gång om dagen. Märk kläderna, för er och vår skull.

Ta alltid kontakt med personalen när ni hämtar och lämnar ert barn.