Rättviks kommun
Rättviks kommun

Välkommen till förskolan Solgården

Vinterbild på förskolan Solgården.

Förskolan Solgården. Foto: © Carina Tysk Jansson

På förskolan Solgården finns två avdelningar. Lingonet är en småbarnsavdelning där barnen är mellan 1–3 år. Blåbäret är en syskonavdelning som har barn från 3–5 år.

Förskolan Solgården ligger i natursköna Vikarbyn. Vi har nära till Siljan och friluftsliv.

Utveckling och lärande sker till största del i leken och därför arbetar vi mycket med att göra både utom- och inomhusmiljön så inspirerande som möjligt. Vi ger mycket tid till fri lek

Alla barn ska känna glädje och trygghet när de är här och lika viktigt är det att föräldrarna känner sig trygga när barnen är här. Vi vill ha en rak och öppen kommunikation med föräldrarna.

Vi arbetar medvetet med genus genom att ge pojkar och flickor lika villkor och samma förutsättningar.

Planeringen av vår verksamhet utgår från förskolans läroplan (Lpfö98/rev16) som finns att läsa i sin helhet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi hälsar alla varmt välkomna till oss!

Kontakt

Rektor
Mia Laggar
0248-70 553

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Blåbäret
0248-70 559

Lingonet
0248-70 556

Besöksadress
Stationsvägen 17

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Solgården
795 80 Rättvik