Förskolan Solgården

Vinterbild på förskolan Solgården.

Förskolan Solgården. Foto: © Carina Tysk Jansson

Förskolan Solgården ingår i samma förskoleområde som förskolan Paletten.

En förskola i natursköna Vikarbyn

Förskolan Solgården ligger i Vikarbyn med närhet till Siljan och friluftsliv. På förskolan finns två avdelningar. Lingonet är en småbarnsavdelning där barnen är mellan 1–3 år. Blåbäret är en syskonavdelning som har barn från 3–5 år.

Utveckling och lärande sker till största del i leken och därför arbetar vi mycket med att göra både utom- och inomhusmiljön så inspirerande som möjligt. Vi ger mycket tid till fri lek

Alla barn ska känna glädje och trygghet när de är här och lika viktigt är det att föräldrarna känner sig trygga när barnen är här. Vi vill ha en rak och öppen kommunikation med föräldrarna.

Vi arbetar medvetet med genus genom att ge pojkar och flickor lika villkor och samma förutsättningar.

Planeringen av vår verksamhet utgår från förskolans läroplan (Lpfö 18) som finns att läsa i sin helhet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi hälsar alla varmt välkomna till oss!

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Samtliga förskolor har gemensamma kompetensutvecklingsdagar under våren och hösten.
Du som har barn i förskolan får meddelande om vilka dagar det gäller.
Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta rektor Mia Laggar, 0248-70 553.

Sammanslagning

Eventuella sammanslagningar vid jul och nyår och till sommaren meddelas i god tid.

Kontakt

Rektor
Mia Laggar
0248-70 553

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Blåbäret
0248-70 559

Lingonet
0248-70 556

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Solgården
795 80 Rättvik

Besöksadress
Stationsvägen 17