Förskolan Vindförberg

Förskolan Vindförberg i Furudal.

Foto: © Bożena Tercjak

Förskolan Vindförberg är placerad mellan Furudals skola och naturreservatet Vindförberg. Det är en liten förskola med två avdelningar där vi arbetar mycket tillsammans. Vi har en stor och fin gård som bjuder in till lek och rörelse och som omges av skogen, sjön och den fridfulla naturen.

Förskolan omges av vacker skogsmiljö med närliggande Oresjön. Vi spenderar mycket tid utomhus året runt där vi gör utflykter till skogen, sjön och vårt närliggande bibliotek. Vi har även tillgång till skolans gymnastiksal och till Furudals ishall och kan erbjuda barnen varierade, fysiska aktiviteter.

På förskolan Vindförberg finns två avdelningar, Haren 1–3(4) år och Ekorren 3–5(6) år. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna vilket skapar en gemensamhet, goda relationer och ett bra förhållningssätt till varandra. Varje pedagog ansvarar för att ge förutsättningar till utveckling och ett lustfyllt lärande i mötet med det enskilda barnet och till gruppen. Vissa delar av verksamheten sker tillsammans mellan avdelningarna – frukost och mellanmål, fira högtider, utflykter och utevistelse. Förskolan är det första steget i ett sammanhållet utbildningssystem, där vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och glädje och utvecklas efter sina egna förmågor i en stimulerande och utmanande miljö.

Inför skolstarten från förskolan till förskoleklassen har vi ett nära samarbete med Furudals skola. Förskollärare i förskoleklassen kommer för att hälsa på och träffa barnen som ska börja f-klassen.

Femårsgruppen för en extra undervisning tre dagar i veckan (tis, ons, tors) i språk – och matematik, men även i andra Läroplansmål (Lpfö 18), till exempel bild, naturvetenskap och rörelse. I språk- och matematikundervisning använder vi delvis förskoleklassmaterial, som vi anpassar efter barnens förutsättningar och behov. Den extra satsningen i 5-årsgruppen underlättar barnens övergång till förskoleklassen.

Undervisning för 5-åringar ska även ge barnen en bra bas för att utveckla sina kunskaper i skolan och bygger en naturlig bro mellan förskolan och skolan. Det skapar trygghet för barnen och underlättar för dem, att hitta sin egen identitet i ett nytt livsavsnitt.

Förskolans utbildning och undervisning

Vårt syfte med utbildningen på förskolan Vindförberg är, att lek, lärande och en god pedagogisk miljö ska ligga till grund för barnens lärande och utveckling. Vistelse inomhus och utomhus kombineras för att erbjuda varierade och stimulerande aktiviteter. Detta arbete leds och stöds av Förskolans läroplan, Lpfö 18 som ligger till grund för vår utbildning, i kombination med vår handlingsplan som utformas för varje läsår av oss pedagoger. Vi arbetar för en utbildning som väcker lusten till att lära och utforska och skapa utmanade aktiviteter för varje barn.

Vi strävar efter att skapa trygga och goda relationer till dig som vårdnadshavare där dialoger, delaktighet och ett bra samarbete ligger till grund. Barnens vistelse på förskolan ska fyllas av glädje, stimulerande och utmanande aktiviteter i kombination med vila och en hälsosam kost samt utrymme för den fria leken. Leken är en viktig del för barns lärande och förmågan att samspela och kommunicera med andra. Förskolan ska lägga grunden till det livslånga lärandet och ses som ett komplement till hemmet.

Varje barn är unikt och kompetent och ska bemötas utifrån sina individuella behov. Hos oss ligger barnens tankar och intressen till grund för verksamhetens utformning och innehåll.

Varmt Välkommen till oss på förskolan Vindförberg!

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår är förskolan stängd för planeringar och kompetensutveckling. Samtliga förskolor har gemensamma kompetensutvecklingsdagar under våren och hösten.

Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta vår rektorsassistent Anette Bergfeldt, 0248-70 339.

Sammanslagning

Under studiedagar samt under fyra veckor under sommaren slår förskolorna Vindförberg, Äppelgården och Nallegården ihop sina verksamheter.

Kontakt

Rektor
Lena Knies
0248-70 359

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Avdelningen Ekorren
0258-10 928

Avdelningen Haren
0258-10 927

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Vindförberg
795 80  Rättvik

Besöksadress
Skolvägen 6, 795 80 Furudal