Förskolan Äppelgården i Boda kyrkby

Förskolan Äppelgården.

Foto: © Mariann Johansson

Förskolan Äppelgården ligger i centrala Boda Kyrkby, nära Boda skola. Vi är en liten förskola med många härliga rum, en stor fin gård och egen matsal. Vi jobbar som ett enda pedagogiskt team och tycker det är viktigt med god kommunikation och en god relation pedagoger, barn och vårdnadshavare emellan.

Tack vare den variationsrika miljön kring förskolan har vi möjlighet att spendera mycket tid utomhus. Vi gör utflykter till skogen, lekplatsen vid biblioteket, kringliggande gårdar med djur och även till Styggforsen. Vi brukar även låna Boda skolas gymnastiksal och Furudals ishall för att erbjuda barnen olika aktiviteter. Vi tycker det är viktig med fysisk aktivitet och kan se att barnen mår bra av en bra balans mellan rörelse och vila. I vår matsal erbjuds en hälsosam kost som ett ytterligare komplement till en god hälsa.

Förskolan har två avdelningar, Gröna äpplet 1–3(4) år och Röda äpplet 3–5(6) år. Vi pedagoger har ett nära samarbete avdelningarna emellan. Vi värdesätter att barnen ska få förutsättningar att skapa goda relationer och förhållningssätt till varandra. Delar av verksamheten på förskolan gör de båda avdelningarna tillsammans – firar högtider, äter frukost och mellanmål samt viss undervisning.

Genom vår utbildning för 5-åringar som sker tre dagar i veckan ger vi förutsättningar för en trygg övergång från förskola till skola. Barnen förberedes genom undervisning i flera olika områden, som exempelvis språk, matematik, teknik och idrott för att ytterligare utveckla sin individuella kunskapsbank inför skolans ämnesundervisning.

Förskolans utbildning och undervisning

Syftet med vår utbildning är att skapa en bra pedagogisk miljö anpassad till barnens förutsättningar, behov och utveckling. Till grund för vår utbildning ligger förskolans läroplan, Lpfö 18, samt den pedagogiska handlingsplan som utformats för läsåret av oss pedagoger. Vi strävar efter att ha en varierande, glädjefylld och stimulerande utbildning där barnen får ta del av många olika utvecklingsområden. Detta för att bibehålla nyfikenheten och lägga grunden för det livslånga lärandet.

Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och en förberedelse för skolan och senare livet. Barnen ska känna glädje och trygghet på förskolan. Vi pedagoger ska stötta och utmana barnen så att tiden på förskolan blir lärorik. Den fria leken är viktig och framför allt ska det vara lustfyllt att komma till oss på Äppelgården.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med personalens pedagogiska kompetens och att ditt barn får den vägledning och den stimulans som behövs för en glädjefylld dag på förskolan. Ett fungerande samarbete och en god dialog med dig som vårdnadshavare är mycket viktigt för oss.

Alla barn är olika och unika och vårt mål är att tillsammans skapa en plats där barnen får möjlighet att utvecklas på ett utmanande och lustfyllt sätt.

Välkomna till oss på Äppelgården!

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Samtliga förskolor har gemensamma kompetensutvecklingsdagar under våren och hösten.

Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta
rektorsassistent Anette Bergfeldt, 0248-70 339.

Sammanslagning

Under studiedagar, samt fyra veckor under sommaren slår Vindförberg, Äppelgården och Nallegården ihop sina verksamheter.

Kontakt

Rektor
Lena Knies
0248-70 359

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Gröna äpplet
0248-70 566

Röda äpplet
0248-70 567

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Äppelgården
795 80  Rättvik

Besöksadress
Boda Präståkersvägen 2