Sätra förskola

Välkommen till Sätra förskola! En nystartad förskola i anslutning till Sätra skola som ligger i byn Sätra cirka 4 kilometer från Rättviks centrum.

Sätra förskola i vintersolen.

Foto: Svea Lindblom Olsson

Under hösten 2022 öppnades en ny förskola i Sätra. I dagsläget har Sätra förskola två avdelningar, Gläntan och Stigen.

På Sätra förskola strävar vi efter att alla barn ska känna glädje, gemenskap och trygghet och det är lika viktigt att vårdnadshavarna känner sig trygga med att lämna sina barn hos oss.

Våra prioriterade mål som vi jobbar utifrån är språk, den fria leken och barnens motoriska utveckling. Vi har en inspirerande inomhusmiljö som utvecklas och förändras efter barnens intresse och behov. Vår utomhusmiljö erbjuder många möjligheter till lek och rörelse liksom gymnastiksalen som vi har tillgång till. Vi kan nyttja skolgårdens kreativa miljö och även naturen runtomkring förskolan med skog, ängar, stigar, kullar och den lilla sjön.

Vi jobbar med barnens språkliga utveckling i allt vi gör på förskolan och använder oss av TAKK (tecken som stöd) för att kunna stötta och förstå barnen som ännu inte har det verbala språket. Vi lägger även fokus på språket genom språkgrupper, planerade aktiviteter som främjar barnens språkutveckling samt i den fria leken. Vi prioriterar och ger mycket tid till den fria leken då den har stor betydelse för barnens sociala utveckling. Vår planering utgår naturligtvis från Förskolans läroplan (lpfö18).

Öppettider
Förskolan har öppet efter barnens behov från kl 6.30 och stänger senast kl 18.30. Har ni behov av andra tider hänvisar vi till förskolan Dal-Jerk. Där erbjuds tider utanför de ordinarie öppettiderna.

Kompetensutvecklingsdagar
Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling. Information om dessa dagar får du från förskolan.

Om ditt barn har behov av plats denna dag ska ni kontakta rektorsassistent Anette Bergfeldt, 0248-70 339, senast 7 dagar i förväg.

Varmt välkomna till vår nya förskola!

Kontakt

Rektor

Mia Laggar
0248-70 553

Rektorsassistent

Anette Bergfeldt
0248-70 339

Avd. Stigen 0248-70 571
Avd. Gläntan 0248-70 575

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Sätra Förskola
795 80 Rättvik

Besöksadress
Dalhallavägen 106, 795 91 Rättvik