Förskolan Paletten

Palettens förskola, röd förskola i Vikarbyn, rött hus

Sommar på Paletten. Foto: © Susanne Jonsson

Förskolan Paletten är granne med skolan i centrala Vikarbyn och ingår i samma förskoleområdet som förskolan Solgården.

Barnen är uppdelade på tre avdelningar, grön, blå och gul. Glada, trygga barn med god självkänsla är vårt viktigaste mål. Vi vill att barnen ska visa hänsyn, känna empati och vara goda kamrater.

Barnens dagar ska fyllas av stimulerande, utvecklande, roliga lekar och aktiviteter som lockar till nyfikenhet och lärande. Vi arbetar med barnens språkutveckling både i det vardagliga arbetet och i planerade språkgrupper.

En härlig utemiljö lockar till spännande lekar och utmaningar. Skridskobanan delar vi med skolbarnen och den använder vi varje dag så länge vi har is. Närheten till skolan gör att vi kan använda gymnastiksalen.

Välkommen att besöka oss på förskolan Paletten.

Öppettider

Förskolan har öppet efter barnens behov från klockan 6.30 dock längst till klockan 18.30.

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Samtliga förskolor har gemensamma kompetensutvecklingsdagar under våren och hösten.
Du som har barn i förskolan får meddelande om vilka dagar det gäller.
Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta rektor Mia Laggar, 0248-70 553.

Sammanslagning

Eventuella sammanslagningar vid jul och nyår och till sommaren meddelas i god tid.


Kontakt

Rektor
Mia Laggar
0248-70 553

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Telefonnummer till avdelningarna
Grön 0248-70 582

Blå 0248-70 581

Gul 0248-70 588

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Paletten
795 80 Rättvik

Besöksadress
Strandvägen 5