Rättviks kommun
Rättviks kommun

Förskolan Paletten

Palettens förskola, röd förskola i Vikarbyn, rött hus

Sommar på Paletten. Foto: © Susanne Jonsson

Förskolan Paletten är granne med skolan i centrala Vikarbyn.

Barnen är uppdelade på två avdelningar, grön och blå.

Glada, trygga barn med god självkänsla är vårt viktigaste mål. Vi vill att barnen ska visa hänsyn, känna empati och vara goda kamrater.

Barnens dagar ska fyllas av stimulerande, utvecklande, roliga lekar och aktiviteter som lockar till nyfikenhet och lärande.

Vi arbetar med barnens språkutveckling både i det vardagliga arbetet och i planerade språkgrupper.

En härlig utemiljö lockar till spännande lekar och utmaningar.

Skridskobanan delar vi med skolbarnen och den använder vi varje dag så länge vi har is.

Närheten till skolan gör att vi kan använda gymnastiksalen.

Välkommen att besöka oss på förskolan Paletten.

Kontakt

Rektor
Mia Laggar
0248-70 553

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Besöksadress
Strandvägen 5, 795 70 Vikarbyn

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Paletten
795 80 Rättvik