Åtgärdsprogram

Skolans personal är skyldig att anmäla till rektor om de befarar att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås för årskursen.

Det kan uppmärksammas om en elev har svårigheter till exempel i undervisningen, genom resultat från nationella prov eller att vårdnadshavare eller eleven själv berättar om det. Nästa steg är att rektorn utreder elevens behov av särskilt stöd, oftast i samråd med elevhälsan.

Det är rektor som tar beslut om att upprätta ett åtgärdsprogram eller inte. Ett åtgärdsprogram ska beskriva vilka behov eleven har och hur de ska tillgodoses. Det ska även stå när programmet ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig.

Rektorn kan även ta beslut om anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning.

Vårdnadshavaren och eleven ska ges möjlighet att delta vid utformningen av åtgärdsprogrammet.

Ett åtgärdsprogram kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla antingen beslutet att inte upprätta ett program eller själva innehållet i ett åtgärdsprogram.

Skolans arbete med åtgärdsprogram styrs av Skollagen (3 kapitel Barns och elevers utveckling mot målen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
0248-70 266
barn.utbildning@rattvik.se

Förvaltningschef
Kristina Dhenstrand
0248-70 205

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

Besöksadress
Vasagatan 6
795 30 Rättvik