För dig med funktionsnedsättning

Lek i höstfärger.

mostphotos.com/Personerna på fotot har inget med innehållet i texten att göra.

Kommunen har hand om omsorg och service för personer med  funktionsnedsättning.

Kan jag få stöd och hjälp?

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Den enskilde betalar bara för sina egna personliga utgifter i samband med insatser.

Det är till oss, LSS- och SoL-handläggare, du ska ringa eller skriva om du behöver stöd och hjälp.

Det går även att ansöka om stöd genom att skicka in en ansöknings-blankett.

Behöver du hjälp med ekonomin eller har frågor om missbruk kan du ringa eller skriva till IFO:s socialsekreterare.

Nedan finns det en länk till LSS - Lagen om stöd och service till funktionshindrade.

Läs mer om hjälpmedel och samhällsstöd i länkarna nedan.

Tystnadsplikt och sekretess

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om dig och dina personliga förhållanden.
Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan läsa dem.

När vi behöver kontakta någon annan måste vi ha ditt samtycke.

Kontakta oss om du vill veta mer

Enhetschef för gruppbostäder och boendestöd
0248-70 471, 70 342

Enhetschef kommunens socialpsykiatri
0248-70 342

Samordnare för ledsagare och kontaktpersoner
vx 0248-70 000

LSS- och SoL-handläggare
0248-70 223

Assistent
0248-70 309

Förklaringar

IFO betyder individ- och familjeomsorgen.
LSS är Lagen om stöd och service till funktionshindrade.
SFB betyder Socialförsäkringsbalken.
SoL är Socialtjänstlagen.

Kontakt

LSS- och SoL-handläggare
0248-70 223

Socialtjänstens mottagningstelefon
0248-70 220

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik