Ekonomi, studiebidrag

Ekonomi vid studier

När du studerar på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. Du kan också ansöka om inackorderingstillägg eller skolkort.

Studiebidrag

Studiebidraget får du av Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Alla som har fyllt 16 år och studerar heltid på gymnasiet har rätt till studiebidrag. Om du är ogiltigt frånvarande från skolan kan ditt bidrag komma att dras in. Från höstterminen det år du fyller 20 år upphör studiebidraget. Du kan då istället ansöka om studiemedel från CSN.

Elevresor och inackorderingstillägg

Bor och studerar du på annan ort än den du är folkbokförd i kan du antingen ansöka om skolkort eller inackorderingstillägg. Studerar du på en friskola ansöker du om inackorderingstillägg från CSN.

Elevresor - skolkort

Om du uppfyller kraven för elevresor samt har 6 km eller längre till skolan har du rätt till skolkort som gäller på buss och vissa tåg. Ansökan görs på den skola du går på. Läs mer om elevresor.

Inackorderingstillägg

Om du studerar på annan ort än den du är folkbokförd i och inte kan åka buss eller tåg utan istället väljer att bo inackorderad på studieorten kan du ansöka om inackorderingstillägg. Du ansöker om inackorderingstillägg i din hemkommun. Läs mer om inackorderingstillägget samt skriv ut blanketter via denna länk.

Ditt ansvar att informera

Man får inte erhålla både skolkort och inackorderingstillägg samtidigt. Du ansvarar för att meddela din skola och hemkommun förändringar gällande din skolgång, flytt, inackordering eller behov av skolkort. Om du har både skolkort och inackorderingstillägg utan att anmäla detta blir du återbetalningsskyldig. När du fyller 20 år upphör rätten att få skolkort och inackorderingstillägg. 

Kontakt

Växel 0248-70 000
gymnasiet@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik

Besöksadress
Masvägen 15, 795 32 Rättvik

Under läsåret är gymnasiet öppet mellan 8.00-16.00
Under lov är gymnasiet öppet mellan 9.00-12.00
Röda dagar och helger är gymnasiet stängt.