Rehabilitering

På rehabenheten i Rättviks kommun arbetar legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter.

Kommunen har rehabiliteringsansvar för dig som behöver rehabiliterande insatser i hemmiljön. Det gäller även dig som bor på kommunens särskilda boenden, gruppbostäder och korttidsboende.

Vårt mål är att alla med bedömt behov ska erbjudas rehabiliteringsinsatser för att behålla eller öka sin aktivitets- och funktionsförmåga och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hembesök

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör hembesök för bedömning, utprovning och förskrivning samt uppföljning av hjälpmedel i hemmet.

Hjälpmedel

När du får rehabilitering på din vårdcentral eller inom specialistvården kan de bedöma och förskriva hjälpmedel som behövs där.

När du har behov av hjälpmedel som ska fungera hemma görs bedömningen bäst i den miljön. Då kontaktar du kommunens rehabenhet för en utredning.

Det finns också hjälpmedel som du kan skaffa på egen hand. Många bra hjälpmedel kan du själv köpa i regionens hjälpmedelsshop eller i vanliga handeln.

Avgift

En engångsavgift på 250 kronor tas ut för varje föreskrivet hjälpmedel. Hjälpmedel ska lämnas tillbaka när du inte längre behöver dem.

Återlämning

Hjälpmedlen ska vara rengjorda vid återlämning. Hjälpmedlen återlämnas till rehabenhetens återlämningsrum som finns i huvudentrén till Prästskogen, Centralgatan 1, Rättvik.

Länk

Regionens hjälpmedelsshop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Rehabenheten

Telefontid vardagar kl 8.00–8.45.
telefon 0248-70 350.