Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Ett hjälpmedel är oftast en del i en rehabiliterings- eller habiliteringsprocess som syftar till att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Om du bor i Rättviks kommun och upplever att du har behov av hjälpmedel vänder du dig till din vårdcentral eller den vårdenhet du redan har kontakt med eller kommun­rehab för bedömning

Hjälpmedel kan vara en rullstol eller en rollator om du har gång- eller balans­svårig­heter. Det kan vara en "påminnare", en almanacka eller en dosettkarusell om du har minnesproblem. Arbetsterapeut eller fysioterapeut bedömer och provar ut efter behovet.

Avgift

Det kostar 250 kronor för varje utskrivet hjälpmedel.

Återlämning

När behovet av hjälpmedlet upphör ansvarar du själv eller dina närstående för att snarast lämna tillbaka det till rehabenheten. Hjälpmedlet ska vara väl rengjort vid återlämnandet.

Kontakta rehabenheten och kom överens om tid och plats.

Nya avgifter för hjälpmedel 2023

I nyheten "Nya avgifter för hjälpmedel" finns mer information om de nya patientavgifter som gäller vid förskrivning av hjälpmedel som är kopplade till högkostnadsskydd.