Rättviks kommun
Rättviks kommun

Hjälpmedel

Hjälpmedel kan vara många olika saker.

Det kan vara en rullstol eller en rollator om du har gång- eller balanssvårigheter. Det kan vara en "påminnare", en almanacka eller en dosettkarusell om du har minnesproblem. Hjälpmedel provas ut efter behov och skrivs ut av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Avgift

Det kostar 150 kronor för varje utskrivet hjälpmedel.

Återlämning

När behovet av hjälpmedlet upphör ansvarar du själv eller dina närstående för att snarast lämna tillbaka det till rehabenheten. Hjälpmedlet ska vara väl rengjort vid återlämnandet.

Kontakta rehabenheten och kom överens om tid och plats.

Kontakt

Rehabenheten

0248-70 350
Telefontid kl 8.00-8.45