Rättviks kommun

Hjälpmedel

Hjälpmedel kan vara många olika saker.

Det kan vara en rullstol eller en rollator om du har gång- eller balanssvårigheter. Det kan vara en "påminnare", en almanacka eller en dosettkarusell om du har minnesproblem. Hjälpmedel provas ut efter behov och skrivs ut av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Avgift

En avgift på 150 kronor tas ut för varje utskrivet hjälpmedel.

Återlämning

När behovet av hjälpmedlet upphör ansvarar du själv eller dina närstående för att snarast lämna tillbaka det till rehabenheten. Hjälpmedlet ska vara väl rengjort vid återlämnandet.

Kontakta rehabenheten och kom överens om tid och plats.

Kontakt

Rehabenheten

0248-70 350
Telefontid kl 8.00-8.45