2022-12-20

Nya avgifter för hjälpmedel

Från och med 1 januari 2023 gäller nya patientavgifter vid förskrivning av hjälpmedel som är kopplade till högkostnadsskydd. Avgifterna gäller inom både region och kommun

Från och med årsskiftet ändras patientavgiften som tas ut i samband med förskrivning till 250 kronor för alla berörda hjälpmedel. Det gäller alla hjälpmedel som i dag är belagda med en avgift à 150 kronor. Hjälpmedel som är belagda med en egenavgift ingår inte i högkostnadsskyddet och hjälpmedel som tidigare varit avgiftsbefriade kommer fortsätta att vara det.

Det innebär att hjälpmedel som hittills haft en avgift på 150 kronor, till exempel manuell rullstol och kognitiva hjälpmedel, får en avgift på 250 kronor från och med 1 januari 2023. Hörapparater som hittills haft en avgift på 500 kronor per hörapparat får en avgift på 250 kronor per par.

För CPAP/APAP (apparater för behandling av sömnapnépatienter) som tidigare haft en månadsavgift på 150 kronor ändrades avgiften till engångssumman 250 kronor redan 1 januari 2022.

Läs mer om de nya patientavgifterna för hjälpmedel på Region Dalarnas sida Hjälpmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gemensamt högkostnadsskydd i region och kommun

Högkostnadstaket för hjälpmedel är 1 300 kronor per år. Det betyder att du får ett frikort när du sammanlagt har betalat 1 300 kronor på mindre än ett år (tolv månader). Frikortet gör att du inte behöver betala något mer under resten av tolvmånadersperioden, räknat från ditt första besök.

Högkostnadsskyddet är gemensamt för kommun och region. Om du får en rollator utprovad i din kommun och hörapparater utprovade inom regionen kommer dina avgifter därför registreras i samma högkostnadskort. Du behöver inte själv hålla reda på hur mycket pengar du har betalat. Det registreras automatiskt.

Högkostnadsskyddet förvaltas digitalt och du behöver alltså inte ha ett fysiskt kort för att det ska vara giltigt.