Rättviks kommun
Rättviks kommun

Daglig verksamhet

Bild. En väv med löpare i rättviksfärger.

På Enåboden väver de färggranna löpare. Foto: © Yvonné Öhrnell

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatsen kan sökas av personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder kan också söka insatsen.

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Rättviks kommun erbjuder sju fasta gruppverksamheter och enskilda platser inom företag eller organisationer. Insatsen söks hos kommunens LSS-handläggare.

De fasta gruppverksamheterna har olika inriktningar

Stiernhööksgymnasiet Caféverksamhet.

Knuten Dataundervisning, olika temagrupper, hantverk, legoarbete och matlagning.

Regnbågen Matlagning, färg och form.

Enåboden Textilt hantverk med försäljning, bildbeställningar med mera.

Servicegruppen Hjälper äldreboenden med sophantering, post- och läkemedelstransporter samt transporterar mat till kommunens skolor och äldreboenden.

Växthuset Trädgårdsarbete, fordonsvård med mera.

Verksamheterna ska erbjuda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap.

Kontakt

Enhetschef, daglig verksamhet
0248-70 471

Samordnare, enskilda platser
Åsa Löfhaugen

0248-70 494

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik