Daglig verksamhet

Bild. En väv med löpare i rättviksfärger.

På Enåboden väver de färggranna löpare. Foto: © Yvonné Öhrnell

 

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Daglig verksamhet riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

Daglig verksamhet är en sysselsättning för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Rättviks kommun erbjuder fyra fasta gruppverksamheter samt enskilda platser inom företag eller organisationer. Insatsen daglig verksamhet ansöker man om hos kommunens LSS-handläggare.

Verksamhetsidé:
Vi jobbar utifrån att varje individ skall känna delaktigt i samhället, att den enskilde skall erbjudas utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. En individuell genomförandeplan upprättas alternativt revideras årligen tillsammans med den enskilde.

Den dagliga verksamheten är öppen fem dagar i veckan mellan kl 8.30-15.30 med möjlighet till individuellt anpassade arbetstider.

De fasta gruppverksamheterna har olika inriktningar

Knuten erbjuder dataundervisning, olika temagrupper, hantverk, monteringsarbeten.

Enåboden erbjuder textilt hantverk, bildbeställningar med mera. Hantverken säljs i den egna butiken på Enåboden.

Servicegruppen hjälper äldreboenden med sophantering, post- och läkemedelstransporter samt transporterar mat till kommunens skolor och äldreboenden.

Stjärngruppen arbetar utåt med olika uppdrag i samhället. Dagarna kan variera och det krävs flexibilitet av arbetstagaren. Vårt mål är att lösa det mesta. ”Ingenting är omöjligt”.

Enskilda platser ger personer med funktionsnedsättning en möjlighet att komma ut på arbetsplatser och delta i arbetslivet individuellt, i grupp eller med stöd av handledare.

Förutom dessa ovanstående platser så jobbar man också
för individens digitala delaktighet i samhället. Detta görs mer eller mindre i
alla verksamheter men framförallt inom Dataverkstan.


Kontakt

Enhetschef
0248-70 471

Samordnare
0248-70 494

Enåboden
0248-70 663

Knuten
0248-70 343

Servicegruppen
0248-70 041

Stjärngruppen
0248-70 499
0248-70 389

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik