Information till assistansanordnare

Som privat anordnare ansvarar du för att säkerställa att alla nödvändiga underlag skickas in till oss och är korrekt ifyllda så att vi kan betala ut ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap socialförsäkringsbalken enligt 9 § 2 LSS. På den här sidan hittar du information om vilka underlag vi behöver från dig och hur du redovisar till oss.

Vilka underlag behöver vi för att betala ut ekonomiskt stöd?
För att kunna betala ut ekonomiskt stöd krävs att vi får in korrekta underlag från såväl assistansanordnare som assistansberättigande. Om någon information saknas eller inte är korrekt kan vi inte betala ut ersättningen.

Grundläggande underlag

  • vara godkänt för F-skatt.
  • ha tillstånd att utföra assistans från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Den assistansberättigade personen ansvarar för att

  • meddela oss att assistans anordnas via ditt företag, genom att skicka in Försäkringskassans blankett 3079.
  • skicka en kopia på avtalet mellan er.
  • fullmakt att företräda den enskilde i förekommande fall.

Löpande underlag
Du som assistansanordnare ansvarar för att skicka in

Blankett

Blankett ansökan om ekonomiskt stöd enligt 9 §2 sjuklöner (pdf) Pdf, 304.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbete pågår med att tillgänglighetsanpassa blanketten ovan. Behöver du hjälp med blanketten kan du ringa 0248-702 23, 0248-703 96.