Rättviks kommun

Vilket stöd kan du få?

Vårt uppdrag är att tillsammans med dig utreda och och se vilket stöd du behöver.

Det kan enligt Socialtjänstlagen (SoL) vara

 • Hjälp i hemmet, till exempel personlig omsorg, måltidshjälp och städning.
 • Trygghetslarm
 • Anhörigstöd
 • Boendestöd
 • Dagverksamhet
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan det vara 

 • Avlösarservice
 • Boende i familjehem eller annan bostad med särskild service för barn och unga
 • Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson
 • Korttidstillsyn
 • Korttidsvistelse
 • Ledsagarservice 
 • Personlig assistent
Lättläst

Hur ansöker du om stöd?
För att få det stöd du behöver ska du ansöka till oss via en biståndshandläggare. Du ansöker genom att ringa till oss eller skicka in ansökningsblanketten. Våra kontaktuppgifter finns på höger sida. Behöver du personlig assistans och har ett stort behov av hjälp ska du kontakta Försäkringskassan för information och ansökan om assistansersättning.

Lättläst

Blanketter

LSS-ansökanPDF

Information

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster