Rättviks kommun
Rättviks kommun

Vilket stöd kan du få?

RUllstolsburen ute och går med assistent.

mostphotos.com/Personerna på bilden har ingenting med innehållet i texten att göra.

Vårt uppdrag är att tillsammans med dig utreda och och se vilket stöd du behöver.

Det kan enligt Socialtjänstlagen (SoL) vara till exempel

 • hjälp i hemmet, till exempel personlig omsorg, måltidshjälp och städning,
 • trygghetslarm,
 • anhörigstöd,
 • boendestöd,
 • dagverksamhet,
 • korttidsboende,
 • och särskilt boende.

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan det till exempel vara 

 • avlösarservice,
 • boende i familjehem eller annan bostad med särskild service för barn och unga,
 • boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad,
 • daglig verksamhet,
 • kontaktperson,
 • korttidstillsyn,
 • korttidsvistelse,
 • ledsagarservice,
 • personlig assistent.

Hur ansöker du om stöd?
För att få det stöd du behöver ska du ansöka till oss med hjälp av en biståndshandläggare. Du ansöker genom att ringa till oss eller skicka in ansökningsblanketten.

Behöver du personlig assistans och har ett stort behov av hjälp ska du kontakta Försäkringskassan för information och ansökan om assistansersättning.

Kontakt

Biståndshandläggare telefontid 08.30-09.30

LSS och boendestöd
0248-70223

0248-70396

Centrala Rättvik
0248-70284

Björken, Knekten, Söderås, Utby och Mårtanberg.
0248-70237

Vikarbyn, Stumsnäs, Röjeråsen, Nittsjö, Sjurberg,  Västberg, Backa, Östbjörka och Lerdal.
0248-70209

Boda, Furudal
0248-70 310

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Socialtjänsten, växel
0248-70220

Blanketter

LSS-ansökanPDF

Information

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster