Vilket stöd kan du få?

RUllstolsburen ute och går med assistent.

mostphotos.com/Personerna på bilden har ingenting med innehållet i texten att göra.

Vårt uppdrag är att tillsammans med dig utreda och se vilket stöd du behöver.

Det kan enligt Socialtjänstlagen (SoL) vara till exempel

 • hjälp i hemmet, till exempel personlig omsorg, måltidshjälp och städning,
 • trygghetslarm,
 • anhörigstöd,
 • boendestöd,
 • dagverksamhet,
 • korttidsboende,
 • och särskilt boende.

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan följande insatser sökas 

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Hur ansöker du om stöd?
För att få det stöd du behöver ska du ansöka till oss biståndshandläggare. Du ansöker genom att ringa till oss eller skicka in ansökningsblanketten.

Behöver du personlig assistans och har ett stort behov av hjälp ska du kontakta Försäkringskassan för information och ansökan om assistansersättning.

Kontakt

Biståndsenhetens mottagningstelefon

telefontid 8.30–9.30 samt 10.00-11.00 helgfri vardag

0248-70780

Mejladress biståndsenheten
bistand@rattvik.se

LSS och boendestöd telefontid 08.30-09.30 helgfri vardag
0248-70223

0248-70396

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Blanketter

LSS-ansökan Pdf, 217.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bistånd (pdf) Pdf, 181.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Information

Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.