Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bostadsanpassning

Trapphiss.

Voy/mostphotos.com

Avsikten med bostadsanpassning är att förändra och individuellt anpassa bostaden så att det är möjligt för funktionshindrade personer att bo i eget boende och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Bostadsanpassningen regleras av Lagen om bostadsanpassning 2018:222.

Vem kan få bostadsanpassning?

Bidrag kan utgå till enskilda personer med funktionsnedsättning för anpassning av permanent bostad.

För att bidrag ska kunna utgå ska anpassningsåtgärden vara nödvändig med hänsyn till aktuell funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningen ska styrkas av ett intyg från till exempel läkare eller arbetsterapeut.

Ansökan om bostadsanpassning görs av den funktionsnedsatte.

Bostadsanpassningen är ett samarbete med Leksands kommun. Handläggningen finns i Leksand.