Kris och säkerhet

Kraftigt vattenflöde vid dammen i Furudals Bruk.

Kraftigt vattenflöde vid dammen i Furudals Bruk. Foto: Räddningstjänsten

Längst ned på sidan hittar du information om viktiga nummer, råd och anvisningar och några saker som är viktigt att känna till redan innan något händer.

Här kan du också läsa om hur du ska agera när varningssignalen VMA (viktigt meddelande till allmänheten) ljuder.

När en stor olycka, naturkatastrofer eller en extraordinär händelse inträffar kommer kontinuerligt information om detta att läggas ut på kommunens startsida och via radio.

Arbetet med att utveckla Rättviks kommuns krisberedskap pågår ständigt. Syftet är att bygga en beredskap och en förmåga att hantera en krissituation när den inträffar. Målet är att minska konsekvenserna av en händelse för dig som medborgare i Rättviks kommun.

Det övergripande målet för kommunens krishantering är att trygga människors liv, säkerhet och hälsa oavsett inträffad händelse.

Det innebär att

  • minska konsekvenserna av den inträffade händelsen för den som bor, arbetar eller vistas i Rättviks kommun
  • säkerställa driften av kommunernas verksamheter och förhindra eller begränsa skador på människor, miljö och egendom
  • ge alla medborgare och andra aktörer så goda förutsättningar som möjligt att fatta egna beslut samt att ge en korrekt och tydlig information internt och externt.

Information

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB har ansvar för frågor som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOS Alarm
SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 inom Sverige
sosalarm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell portal för krisinformation
Information om hur beredskapen ser ut i Sverige - före, under och efter en kris
krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.