Digitalt anhörigstöd

Rättviks kommun erbjuder två tjänster med anhörigstöd via internet. Tjänsterna heter "En bra plats" och "Demenslotsen". Här kan du som anhörig få information, råd och erfarenhetsutbyten på tider och platser som passar dig.

En bra plats – anhörigstöd på nätet

Att träffa andra som upplever likande känslor av förlust och frustration, men också av hopp och glädje, gör det lättare att vara anhörig.

En bra plats nätverk består av anhöriga i åldrarna 16–94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Intresset av att dela med sig av råd, tips och stöttande ord till andra i liknande situation är stort.

I En bra plats kan du söka efter både på andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning för att få ett optimalt sökresultat vid nya kontakter. Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i En bra plats.

Besök En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Demenslotsen – en digital vägvisare för anhöriga

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information när du behöver den. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp.

Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende.

Du får tillgång till Demenslotsen genom att använda ett aktiveringskort eller genom att använda ditt personnummer.

Besök Demenslotsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.