Psykisk ohälsa - Anhörigstöd

Tvvå par händer håller ett rött hjärta.

mostphotos.com/Syda Productions

Psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, missbruk och beroende kan drabba vem som helst! Är du anhörig? Vi kan ge dig stöd!!

Du ska veta att

 • du är viktig
 • det är slitsamt att leva nära en drabbad person.
 • det är vanligt att känna oro, skam och skuld.
 • många lider i det tysta.
 • inte räcka till är svårt.
 • alla har behov av någon som lyssnar och förstår.
 • du har rätt att må bra.

Du kan behöva

 • Någon att prata med.
 • Få råd och tips.
 • Förståelse för situationen.
 • Träffa andra som också drabbats. Ni har så mycket att ge varandra.
 • Stöd på dina villkor.

Det kan drabba vem som helst

 • Psykisk ohälsa.
 • Beroende.
 • Neuropsykiatrisk
  funktionsnedsättning.

Varför drabbas vissa

Forskarna tror att det beror på att människor har olika medfödda eller förvärvade förutsättningar att utveckla till exempel psykisk ohälsa och beroende.

Det är viktigt att du är delaktig.

Tänk på att personen oftast inte kan ta tag i sin situation på egen hand.
Du kan vara ett stort stöd och en viktig länk till gemenskap.

All forskning visar att den som drabbas återhämtar sig snabbare om närstående engagerar sig.