Välkommen till Anhöriggrupp

Det kan vara värdefullt för dig som anhörig att träffa andra i liknade situation.

Anhöriggrupp för dig som är förälder till barn (under 21 år) med neuropsykiatriskt funktionshinder NPF – VT 2024

Träffa andra föräldrar i liknande situation, dela erfarenheter och tankar.

Vid första träffen bestämmer vi tillsammans vad vi gör vid de olika träffarna. Vi kan bjuda in företrädare från till exempel elevhälsan, biståndshandläggarna eller socialtjänsten, om ni vill det.

Vi tar upp ämnen som:

 • Att praktiskt hjälpa sitt barn
 • Konflikthantering och kommunikation
 • Återhämtning och bra sätt i vardagen

Gruppen leds av anhörigkonsulent och familjebehandlare.

Vi träffas på torsdagar klockan 17.30–19.00 följande datum:

 • 15 februari
 • 7 mars
 • 21 mars
 • 11 april
 • 25 april
 • 16 maj

Plats: Reparatörvägen 10 i Rättvik

Anmälan

OBS! NPF-gruppen är fullbokad men du kan anmäla dig till en reservplats.

Anmälan dig senast 12 februari till:

Max 10 deltagare.

Ingen kostnad och vi bjuder på fika.

Välkommen!

Vi bjuder in anhörig till någon som har en demensdiagnos och fortfarande bor hemma

Du är inte ensam. Livet förändras när någon i familjen blir sjuk. Vi vill stötta dig i ditt anhörigskap. Vi kommer ha fem träffar där du får möta andra i liknande situation.

Gruppen leds av anhörigkonsulent, och vi kommer vid varje tillfälle få besök av till exempel demenssjuksköterskor samt arbetsterapeut.

Vi ses var tredje måndag klockan 13-15 på Kulturhuset i Rättvik:

 • 22 januari
 • 12 februari
 • 4 mars
 • 25 mars
 • 15 april

Vi bjuder på fika.

Det finns ett fåtal platser kvar. Kontakta Sofia Lirkas om du vill anmäla dig (se kontaktuppgifter nedan).

Välkommen!

Kontakt

Hör av dig till Sofia Lirkas, anhörigkonsulent via mejl sofia.lirkas@rattvik.se eller telefon 0248-70 394 om du vill ha mer information.