Välkommen till Anhöriggrupp

Det kan vara värdefullt för dig som anhörig att träffa andra i liknade situation.

Hösten 2023 startar vi tre nya grupper

  • Förälder till barn under 21 år med NPF (neuropsykiatrisk funktionshinder). Träffarna leds av en familjebehandlare och en anhörigkonsulent.
  • Anhörig till någon som har en demensdiagnos och fortfarande bor hemma.
  • Anhörig till någon som har en demensdiagnos och som bor på Enåbackens demensboende.

Kontakt

Hör av dig till Sofia Lirkas, anhörigkonsulent via mejl sofia.lirkas@rattvik.se eller telefon 0248-70 394 om du vill ha mer information.