Detaljplaner på samråd eller granskning

Här hittar du aktuella detaljplaner som är på samråd eller granskning.

På sidan "Pågående detaljplanering" listas vilka detaljplaner som befinner sig i en aktiv planprocess..

 

Planhandlingar

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se