Avfall och återvinning

Det kommunala bolaget Dala Vatten och Avfall ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall.

Förpackningar och tidningar

Plast-, metall-, glas- och pappersförpackningar samt tidningar ska sorteras och lämnas i särskilda behållare på återvinningsstation. Ansvariga är Förpacknings- och tidningsinsamlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (FTI), växel 08-566 144 00.

Avfall från företag och verksamheter

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter (till verksamheter räknas även ideella föreningar) och företag som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket.
Se hur via extern länk Rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till farligt avfall räknas

  • El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
  • Asbest
  • Tryckimpregnerat trä och slipers
  • Kemikalier

Dessa regler har föranlett nya rutiner för företag och verksamheter som lämnar farligt avfall vid kommunens återvinningscentraler. Mer information finns på sidan "Avfall från företag och verksamheter" hos Dala Vatten och Avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Återvinningscentral  (ÅVC)

Förr sa vi sopstation, idag möter vi en välorganiserad och bemannad återvinningscentral när vi ska lämna våra grovsopor (grovavfall), och latrin.

Exempel på grovsopor är trädgårdsavfall, trasiga möbler, stora kartonger, trasigt porslin, hushållsgeråd och metallskrot.

På återvinningscentralen lämnar vi även "farligt avfall". Dit räknas kemikalier, elavfall som TV, datorer och datorskärmar, lampor och lysrör, färg och batterier.

Om du vill skänka hela och rena kläder som du vill ska komma till användning finns det "holkar" att lägga de i på Drafsån.

För information, avgifter och aktuella öppettider se Dala Vatten och Avfall (länk nedan).

Secondhandbutik

Hela saker, till exempel möbler, böcker, hushållsgeråd, porslin och pynt kan användas av någon annan.

I Rättvik kan du lämna det du inte längre vill ha kvar till Ta Till Vara, de hämtar även möbler och prylar (ring 0248-70 474).

Läs mer om avfallssortering

I informationsbladet som Dala Vatten och Avfall skickar ut till hushållen kan du läsa mer om avfallssortering. Du kan även besöka Dala Vatten och Avfalls webbplats för att ladda hem informationsbladet.

Saknar du informationsbladet? Kontakta Dala Vatten och Avfall och meddela namn samt bostadsadress så skickar de er ett exemplar.

Informationsbladet kommer även att finnas tillgängligt på kommunens bibliotek och kommunhusens receptioner.

Dala Vatten och Avfall är ett samarbete mellan kommunerna Rättvik, Leksand, Gagnef och Vansbro.

Kontakt

Dala Vatten och Avfall

Kundtjänst
0247-44 100
info@dvaab.se

Öppettider

  • Måndag klockan 8–12 samt 13–15
  • Tisdag, onsdag, torsdag och fredag klockan 8–12

Besöksadress
Tallskogsvägen 1
793 35 Leksand

Postadress
Dala Vatten och Avfall
Box 234
793 25 Leksand

Webbplats
Dala Vatten och Avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.