Rättviks kommun

Kompostering

Kompostering av hushållsavfall ska anmälas till miljökontoret. Genom att kompostera det biologiskt nedbrytbara hushållsavfallet kan sophämtningsavgiften reduceras.

Ungefär hälften av våra hushållssopor består av komposterbart material. Allt matavfall, och i princip allt från djur- och växtriket, kan komposteras och bli nyttig näringsrik mull.

Att skapa ett naturligt kretslopp i din trädgård och själv ta hand om dina nedbrytbara hushållssopor är inte svårt om man lär sig några grundläggande principer.

Blankett för anmälan om kompostering, Dala Vatten och Avfall.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information

Blankett för anmälan om komposteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Komposteringsguide – Hur du komposterar hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Liten kompostskolaPDF

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
Fax 0248-70 127
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Dala Vatten och Avfall ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kundtjänst 020-20 02 10