Kompostering

Kompostering av hushållsavfall ska anmälas till Dala Vatten och Avfall.

Genom att kompostera det biologiskt nedbrytbara hushållsavfallet kan renhållningstaxan reduceras.

Ungefär hälften av våra hushållssopor består av komposterbart material. Allt matavfall, och i princip allt från djur- och växtriket, kan komposteras och bli nyttig näringsrik mull.

Att skapa ett naturligt kretslopp i din trädgård och själv ta hand om dina nedbrytbara hushållssopor är inte svårt om man lär sig några grundläggande principer.