Kartor, mätning och GIS

Mät- och kartverksamheten gör mätningar och kartor för olika ändamål.

Kartan kan också kopplas till information om till exempel fastigheter,
befolkning mm för analys och presentation i så kallade geografiska
informationssystem (GIS).

Vänd dig till oss när det gäller kartor eller mätningsuppdrag av olika slag. Vi gör också på beställning specialkartor enligt dina önskemål.

Kontakta oss när det gäller mätning, GIS och kartor.

Mätning

 • inmätningar
 • utstakningar, husutsättning med mera
 • projekteringsmätning
 • gränsutvisning av fastighetsbestämda gränsmarkeringar

Kartor

 • nybyggnadskartor (se info nedan)
 • tomtkartor, det vill säga utdrag ur fastighetskartan/primärkartan
 • förfrågningar om fastighetsbeteckningar och adresser
 • grundkartor för detaljplan
 • specialkartor

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlag till situationsplan. På den finns exempelvis uppgifter om fastighetens exakta läge samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, befintliga ledningar, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Nybyggnadskarta ska tas fram vid bygglov för ny huvudbyggnad eller större anläggning (bostadshus, fritidshus, industribyggnad med mera) och ska upprättas inom detaljplan och inom område där digital baskarta finns.

Den kan beställas hos mark- och planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen via mark.plan@rattvik.se.

Rättviks kommunkarta

I kommunkartan visas mängder av kommunal och annan samhällsnyttig information som till exempel

 • skolor
 • förskolor
 • fastighetsgränser
 • detaljplaner
 • kommunala vägar
 • med mera

Du kan zooma in och ut i kartan, aktivera olika lager i lagerlistan längst ned till höger samt skriva ut eller dela kartan i menyn högst upp till höger.

Öppna Rättviks kommunkarta i nytt fönster eller ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du tycker kartan här är för liten.

Kontakt

Mätningsingenjör
Lena Snis
0248-70 181

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden