Bygga nytt, ändra eller riva

Här bygger de ett hus. Stommen börjar komma på plats.

mostphotos.com/Hubert Elming

Här hittar du övergripande information som kan beröra din framtida byggnation.

Information – byggärenden

I första hand hoppas vi att ni hittar tillräckligt med information om bygglov, bygganmälan och förhandsbesked med mera här på vår webbplats eller på
Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Lämna in ny ansökan, anmälan eller kompletteringar

Nya ansökningar skickas per e-post till miljo.bygg@rattvik.se eller per post, adressen hittar du längst ner på sidan. Önskas pappersblanketter, finns kontaktuppgifter också nedan.

Handläggningstid

Kommunen har tio veckor på sig att handlägga ärenden gällande bygglov och förhandsbesked - från det att ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas i vissa fall. Anmälansärenden handläggs normalt inom fyra veckor.

Tänk på att

Se över dina handlingar en extra gång innan du skickar in dem. Se till att handlingarna är tydliga och kompletta – då går handläggningen snabbare.

Översiktsplan

är en kommuntäckande plan som redovisar grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden och den framtida bebyggelseutvecklingen.

Mer information om översiktsplanen Öppnas i nytt fönster..

Detaljplan

innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning i stora drag med mera.

Mer information om detaljplan. Öppnas i nytt fönster.

Tomtmark

till salu finns i kommunens tätorter.

Nybyggnadskarta

beskriver hur fastigheten (tomten) som ska bebyggas ser ut. Med hjälp av denna placeras den nya byggnaden in och används som situationsplan vid bygglovet. Nybyggnadskartan kan beställas hos vår mät- och kartenhet via e-post till
mark- och planenheten.

Bygglov

är ett tillstånd som behövs när du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning.

Strandskydd

gäller vid sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet. Normalt gäller skyddet 100 meter från strandlinjen. Ligger tomten nära vatten kan strandskyddsdispens behövas.

Information om strandskyddet på boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

Om vatten ska dras in till huset så ska sökande visa att det går att ordna avlopp. Du kan ansluta till det kommunala ledningsverket om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet, i annat fall till en enskild avloppsanläggning. 

Fjärrvärme eller värmepump

är ett miljövänligt alternativ till uppvärmning. Fjärrvärmenät finns i Vikarbyn och Rättvik.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.