Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bygga nytt, ändra eller riva

Här bygger de ett hus. Stommen börjar komma på plats.

mostphotos.com/Hubert Elming

Här hittar du övergripande information som kan beröra din framtida byggnation.

Information – byggärenden

I första hand hoppas vi att ni hittar tillräckligt med information om bygglov, bygganmälan och förhandsbesked med mera här på vår webbplats eller på
Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Lämna in ny ansökan, anmälan eller kompletteringar

Kompletteringar till pågående ärende görs via kommunens e-tjänst Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där alla uppgifter fylls i digitalt. Där bifogas även de dokument som krävs. Önskas pappersblanketter, se kontaktuppgifter nedan.

Handläggningstid

Kommunen har tio veckor på sig att handlägga ärenden gällande bygglov och förhandsbesked från det att ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas i vissa fall. Anmälansärenden handläggs normalt inom fyra veckor.

Tänk på att

Se över dina handlingar en extra gång innan du skickar in dem. Se till att handlingarna är tydliga och kompletta – då går handläggningen snabbare.

Översiktsplan

är en kommuntäckande plan som redovisar grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden och den framtida bebyggelseutvecklingen.

Mer information om översiktsplanen Öppnas i nytt fönster..

Detaljplan

innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning i stora drag med mera.

Mer information om detaljplan. Öppnas i nytt fönster.

Tomtmark

till salu finns i kommunens tätorter.

Nybyggnadskarta

beskriver hur fastigheten (tomten) som ska bebyggas ser ut. Med hjälp av denna placeras den nya byggnaden in och används som situationsplan vid bygglovet. Nybyggnadskartan kan beställas hos vår mät- och kartenhet.

Bygglov

är ett tillstånd som behövs när du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning.

Strandskydd

gäller vid sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet. Normalt gäller skyddet 100 meter från strandlinjen. Ligger tomten nära vatten kan strandskyddsdispens behövas.

Vatten och avlopp

Om vatten ska dras in till huset så ska sökande visa att det går att ordna avlopp. Du kan ansluta till det kommunala ledningsverket om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet, i annat fall till en enskild avloppsanläggning. 

Fjärrvärme eller värmepump

är ett miljövänligt alternativ till uppvärmning. Fjärrvärmenät finns i Vikarbyn och Rättvik.

E-tjänst nu endast för kompletteringar

Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefontider byggenheten

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12.
Övriga tider endast e-post.

Boka tid hos byggenheten
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via
e-post eller telefon till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs, 0248-70 167

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik