Komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan till exempel vara ett garage eller ett förråd. Den får inte dominera över huvudbyggnaden.

Komplementbyggnader kräver i de allra flesta fall bygglov.
Undantag är Friggebodar Länk till annan webbplats. och vissa Attefallshus Länk till annan webbplats..

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Bor du inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov.

"Bor du utanför sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus bygga komplementbyggnader om högst 50 kvadratmeter utan bygglov. De måste byggas nära bostadshuset och inte närmare tomtgränsen än fyra och en halv (4,5) meter, om inte din granne ger sitt medgivande till det."

Ekonomibyggnad

Länk till Boverket.se Länk till annan webbplats.

Vanliga handlingar som behövs vid bygglovs­ansökan är

  • Ansökan
  • Teknisk beskrivning
  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Planritningar
  • Sektionsritning
  • Anmälan kontrollansvarig
  • Förslag på kontrollplan

Blankett för ansökan och teknisk beskrivning hittar du på sidan Blanketter. Här på sidan information finns även ritningsexempel och mer information om kontrollplan och kontrollansvarig.

Om ansökan avser ändring av befintlig byggnad ska ritning utvisande utseende före ändring också inlämnas.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-10-16 16.38
En enklare plan- och bygglag.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2018-10-16 16.38
Bygga i byar.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-10-16 16.38
Får jag bygga.pdf Pdf, 621.4 kB. 621.4 kB 2018-10-16 16.38
Skyltprogram.pdf Pdf, 16.2 MB. 16.2 MB 2018-10-16 16.38
Förenklad guide för bygglov med mera.pdf Pdf, 232.6 kB. 232.6 kB 2021-07-21 13.43

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.