Rättviks kommun
Rättviks kommun

Komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan till exempel vara ett garage eller ett förråd. Den får inte dominera över huvudbyggnaden.

Komplementbyggnader kräver i de allra flesta fall bygglov. Undantag är Friggebodarlänk till annan webbplats och Attefallshuslänk till annan webbplats.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Bor du inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov.

"Bor du utanför sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus bygga komplementbyggnader om högst 50 kvadratmeter utan bygglov. De måste byggas nära bostadshuset och inte närmare tomtgränsen än fyra och en halv (4,5) meter, om inte din granne ger sitt medgivande till det."

Ekonomibyggnad

Länk till Boverket.selänk till annan webbplats

Vanliga handlingar som behövs vid bygglovs­ansökan är

  • Ansökan – två exemplar
  • Teknisk beskrivning – två exemplar
  • Situationsplan – två exemplar
  • Fasadritningar – två exemplar
  • Planritningar – två exemplar
  • Sektionsritning – två exemplar
  • Anmälan kontrollansvarig – två exemplar
  • Förslag på kontrollplan – två exemplar

Blankett för ansökan och teknisk beskrivning hittar du på sidan Blanketter. Här på sidan information finns även ritningsexempel och mer information om kontrollplan och kontrollansvarig.

Om ansökan avser ändring av befintlig byggnad ska ritning utvisande utseende före ändring också inlämnas.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?.pdf 1.1 MB 2018-10-16 16.38
En enklare plan- och bygglag.pdf 2.7 MB 2018-10-16 16.38
Bygga i byar.pdf 1.3 MB 2018-10-16 16.38
Får jag bygga.pdf 621.4 kB 2018-10-16 16.38
Skyltprogram.pdf 16.2 MB 2018-10-16 16.38
Förenklad guide för bygglov med mera.pdf 270 kB 2018-10-16 16.38

Kontakt

Telefontider byggenheten

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12.
Övriga tider endast e-post.

Boka tid till våra byggnads­inspektörer
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter per e-post eller telefon till:

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs, 0248-70 167

Byggnadsinspektör
Joachim Hedbys, 0248-70 165

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, vx 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik.