Rättviks kommun
Rättviks kommun

Komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan till exempel vara ett garage eller ett förråd. Den får inte dominera över huvudbyggnaden.

Komplementbyggnader kräver i de allra flesta fall bygglov. Undantag är Friggebodarlänk till annan webbplats och Attefallshuslänk till annan webbplats.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Bor du inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov.

"Bor du utanför sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus bygga komplementbyggnader om högst 50 kvadratmeter utan bygglov. De måste byggas nära bostadshuset och inte närmare tomtgränsen än fyra och en halv (4,5) meter, om inte din granne ger sitt medgivande till det."

Ekonomibyggnad

Länk till Boverket.selänk till annan webbplats

Vanliga handlingar som behövs vid bygglovs­ansökan är

  • Ansökan
  • Teknisk beskrivning
  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Planritningar
  • Sektionsritning
  • Anmälan kontrollansvarig
  • Förslag på kontrollplan

Blankett för ansökan och teknisk beskrivning hittar du på sidan Blanketter. Här på sidan information finns även ritningsexempel och mer information om kontrollplan och kontrollansvarig.

Om ansökan avser ändring av befintlig byggnad ska ritning utvisande utseende före ändring också inlämnas.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?.pdf 1.1 MB 2018-10-16 16.38
En enklare plan- och bygglag.pdf 2.7 MB 2018-10-16 16.38
Bygga i byar.pdf 1.3 MB 2018-10-16 16.38
Får jag bygga.pdf 621.4 kB 2018-10-16 16.38
Skyltprogram.pdf 16.2 MB 2018-10-16 16.38
Förenklad guide för bygglov med mera.pdf 270 kB 2018-10-16 16.38

E-tjänst för ansökan, anmälan eller kompletteringar

Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Telefontider byggenheten

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12.
Övriga tider endast mejl.

Boka tid till våra byggnads­inspektörer
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter per mejl eller telefon till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs, - föräldraledig till mars 2021

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik