Mur och plank

Vill du bygga en mur eller ett plank på din tomt? Då kan det krävas bygglov.

  • Staket som är helt genomsiktligt ex pergola, spaljé eller stängsel kräver inte bygglov
  • Staket som är högst en meter och två decimeter (1,2 meter) från marken kräver inte bygglov.
  • Staket som är högre än en meter och två decimeter (1,2 meter från marken räknas som plank och kräver bygglov.
  • Mur som är högre än en halv (0,5) meter kräver bygglov.

Tänk på att alla staket ska vara trafiksäkra och som högst hålla måttet åtta decimeter (0,8 meter) över vägbanan vid korsningar och utfarter. Detta gäller även för växtlighet, till exempel häckar. Innan du bygger ett staket som inte är bygglovspliktigt

För en- och tvåbostadshus finns undantagsregler som innebär att murar eller plank vid uteplatser i direkt anslutning till bostadshuset inte kräver bygglov om:

  • höjden inte överstiger en meter och åtta decimeter (1,8 meter).
  • inte sträcker sig mer än tre meter och sex decimeter (3,6 meter) ut från huset på tomten.
  • inte heller placeras närmare tomtgränsen mot granne än fyra och en halv (4,5) meter, om inte grannen har godkänt detta.

Handlingar som behövs är

  • Ansökan om bygglov
  • Situationsplan som visar plankets eller murens placering 
  • Ritning där plankets höjd, utseende och kulör framgår

Ansökan om bygglov hittar på sidan Blanketter, avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.