Klipp häcken

Korsning med häck.

Ur broschyren "Klipp häcken".

För att öka trafiksäkerheten genom att förbättra sikt, framkomlighet och underlätta gatuunderhållet, uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar. Fastighetsägaren har själv ett ansvar för att minska olycksriskerna.

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. [...] Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla första stycket.

Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator finns i broschyren Klipp häcken, länk finns längre ner på sidan.


Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik

Information

Klipp häcken! Pdf, 315.9 kB, öppnas i nytt fönster.