Trafikinformation

Nedan finns aktuell trafikinformation från Dalatrafik.

Försäljningsombud

Du kan ladda och köpa Dalatrafiks kort och biljetter hos Direkten Wasakiosken.
Adress: Riksvägen 38
Telefon: 0248-104 95

Öppettider:

 • Måndag – fredag, klockan 9–18
 • Lördag, klockan 11–17
 • Söndag, stängt

Mer information om Dalatrafiks försäljningsombud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du på dalatrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nya zoner och produkter

För att möta nuvarande och framtida behov av en modern och anpassad kollektivtrafik som attraherar fler resenärer har nya zoner och produkter tagits fram för linjetrafiken.

Regionfullmäktige tog beslutet i november och införandet sker 1 mars 2024. Dagens 57 zoner blir fyra. Det kommer även nya och anpassade produkter. Nu pågår ett intensivt arbete där zongränser preciseras, tekniska lösningar färdigställs samt utbildnings-, informations- och kampanjmaterial tas fram.

 • Ett nyhetsbrev om nya zoner och produkter skickas till trafikföretag och förare i mitten av januari.
 • I slutet av januari skickas informationsmaterial till trafikföretag och förare.
 • Utbildning hålls för förare av respektive trafikföretag.
 • Marknadsföring av de nya zonerna och produkterna mot resenärer börjar 17 februari.

De nya zonerna och produkterna är en viktig del i att göra det enkelt för resenärer att resa med kollektivtrafiken.

Tillsammans skapar vi en bättre kollektivtrafik!

Mer information

Läs mer om nya zoner och produkter på Dalatrafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Glömt eller borttappat skolkort

Dalatrafik har tidigare gått ut med ändring av ’’Checklistan för förare’’. Nu har nytt beslut tagits kring hur hanteringen vid glömt eller borttappat skolkort ska se ut. Detta gäller från 1 januari 2024.

Vid resa till skolan

 • Elev utan giltigt färdbevis ska betala sin resa.
 • Har eleven inte möjlighet att betala får denne resa med ändå.
 • Vid upprepade tillfällen ska skolan informeras.

Vid resa hem från skolan

 • Elev utan giltigt färdbevis ska betala sin resa.
 • Saknar eleven färdbevis behöver eleven kontakta vårdnadshavare för vidare åtgärd. Vårdnadshavaren uppmanas att omgående beställa nytt färdbevis i e-tjänsten så att det möjliggör utskrift av nytt färdbevis under dagen.

Undantagsfall

Vid speciella omständigheter, till exempel de gånger ett färdbevis inte hinner hanteras utskriftsmässigt hos kommunerna har personal vid skolan möjlighet att till föraren vidimera att elev är skolskjutsberättigad och får åka med.

Gymnasieelever

Gymnasieelev behöver uppvisa giltigt färdbevis eller betala för sin resa för att resa med.

Hållplats Söderås skola indragen på grund av arbete

Berörd linje: 355

Berörd hållplats: Söderås skola

Datum för trafikstörning: Tillsvidare från och med 23 augusti 2023.

Hållplats Söderås skola är indragen på grund av arbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats bakom skolan vid öppningen intill parkeringen.

Ukrainskt pass eller ID-kort upphör att gälla på bussarna i Dalarna från och med den 19 september.

Beslutet att Ukrainska medborgare, som kan uppvisa giltiga identitetshandlingar, får åka buss i hela Dalarnas län utan färdbevis - kommer inte att förlängas.

Från och med den 19 september måste alltså Ukrainska medborgare lösa sin biljett eller sitt periodkort till ordinarie pris.

Du som möter ukrainska flyktingar i jobbet måste ha överseende med att det kan ta lite tid innan alla tagit till sig informationen och de nya reglerna.

Information på ukrainska och engelska hittar du på Dalatrafiks sida "As of September 19, 2023, the possibility to travel with Ukrainian passports or identity cards on the buses in Dalarna will cease. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Kontakt

Dalatrafik
Kundservice
0771-95 95 95