Renhållning och snöröjning

Renhållning och snöröjning av gång- och cykelvägar till kommunens skolor samt till tåg- och bussanknytningar har första prioritet.

 

För att underlätta renhållning ska reklamställ och vippskyltar tas bort från trottoarer och korsningar efter säsongens slut.

Skyltar som står i vägen för arbetsfordon, är felplacerade ur trafiksäkerhetspunkt eller saknar tillstånd från Polisen plockas bort utan förvaring.

Bortplockade skyltar kan hämtas på AME, Industrivägen 5, Rättvik.

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik