Rättviks kommun
Rättviks kommun

Trafik och gator

Buss till Rättvik.

Buss till Rättvik. Foto: © Dalatrafik.

Inom kommunen finns kollektivtrafik (buss) som förbinder byarna med centralorten.

För invånare som bor i områden i kommunen där det inte finns reguljär kollektivtrafik finns flextrafik.

All parkering i kommunen är avgiftsfri, men i centrala Rättvik ska du på vissa parkeringar använda P-skiva.

Vi handlägger även parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjutsar.

Information

Servicegarantier - synpunkter och klagomål

Dalatrafik: Flextrafik och anropsstyrda turerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Trafiksamordnare
Jeanette Engström
0248-70 155

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

E-post
gata.trafik@rattvik.se