Trafik och gator

Buss till Rättvik.

Buss till Rättvik. Foto: © Dalatrafik.

Inom kommunen finns kollektivtrafik (buss) som förbinder byarna med centralorten.

För invånare som bor i områden i kommunen där det inte finns reguljär kollektivtrafik finns flextrafik.

All parkering i kommunen är avgiftsfri, men i centrala Rättvik ska du på vissa parkeringar använda P-skiva.

Vi handlägger även parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjutsar.