Rättviks kommun

Trafik och gator

Vid resecentrum är det full fart. Buss, barnvagn, människor, bord och glasspapperskorg.

Resecentrum. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Inom kommunen finns kollektivtrafik (buss) som förbinder byarna med centralorten.

För invånare som bor i områden i kommunen där det inte finns reguljär kollektivtrafik finns flextrafik.

All parkering i kommunen är avgiftsfri, men i centrala Rättvik ska du på vissa parkeringar använda P-skiva.

Vi handlägger även parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjutsar.

Kontakt

Vägingenjör
Ulf Haglund
ulf.haglund@rattvik.se
0248-70 119

Trafiksamordnare
Jeanette Engström
0248-70 155

Besöksadress
Polishuset, ingång Järnvägsgatan 3
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik

Information

Servicegarantier - synpunkter och klagomål

Flextrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster