Vackert Rättvik

Kvällsbild med belysning riksväg 70.

Vackert Rättvik.

Rättviks genomfart byggdes om i ett samarbete mellan Vägverkets huvudkontor, Vägverket Region Mitt, Rättviks kommun och Banverket Mellersta Regionen.

Forsknings- och utvecklingsarbete

Det var ett forsknings- och utvecklingsarbete med syfte att hitta lösningar som kan användas även i andra mindre tätorter.

Projekt Vackert Rättvik Pdf, 987.9 kB, öppnas i nytt fönster. ska bli en förebild både vad gäller genomfartens utformning och planeringsprocessen.

Information

Utvärdering "Vackert Rättvik" Pdf, 987.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik