Gator

Kommunala vägar

Kommunen ansvarar för vägar samt gång- och cykelvägar i centrala Rättvik.

Gatubelysningen ägs av kommunen. Driften sköts av Dala Energi AB.

Plogning, sandning och sopning av gång- och cykelvägar sköts av det kommunala fastighetsbolaget (RFAB) och extern entreprenör sköter övriga vägar.


Felanmälan
Kontakta kommunens vägingenjör via e-post eller telefon.

Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för järnvägen och de större statliga vägarna riksväg 70, 69 och länsväg 301.

Felanmälan
Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921

Enskilda vägar

Vägarna i byarna sköts av vägföreningar alternativt vägsamfälligheter.

Felanmälan
Kontakta din vägförening eller vägsamfällighet.
Kommunens vägingenjör kan hjälpa dig med kontaktuppgifter.

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik