Rättviks kommun
Rättviks kommun

Gator

Kommunala vägar

Kommunen ansvarar för gång- och cykelvägar i centrala Rättvik förutom väg 70
och väg 301.

Gatubelysningen ägs av kommunen. Driften sköts av Dala Energi AB.

Plogning, sandning och sopning i centrala delar sköts av det kommunala fastighetsbolaget (RFAB) och extern entreprenör sköter övriga gator.

På våren sopas gator och trottoarer innan Rättviks marknad.

Felanmälan
Kontakta vägingenjören via e-post eller telefon.

Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för järnvägen och de större statliga vägarna.

Felanmälan
Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921

Enskilda vägar

Vägarna i byarna sköts av vägföreningar alternativt vägsamfälligheter.

Felanmälan
Kontakta din vägförening eller vägsamfällighet.
Kommunens vägingenjör kan hjälpa dig med kontaktuppgifter.

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik