Rättviks kommun
Rättviks kommun

Belysning

I Rättviks kommun finns det drygt 4 000 gatubelysningspunkter. Gatubelysningen främjar god tillgängligheten och trafiksäkerhet.

Felanmälan av gatubelysning

De flesta gatubelysningspunkter ägs av kommunen. Dala Energi AB sköter underhållet och driften. Vid eventuella fel på gatubelysningen ska du kontakta deras kundtjänst via telefon eller fyll i formuläret "Felanmälan gatubelysning"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skador på gatubelysningsstolpar som exempelvis påkörningar och dylikt ska anmälas till Rättviks kommun via mail.

Gatubelysning längs riksvägarna ägs av Trafikverket. Även en del av belysningen längs andra statliga vägar ägs av Trafikverket. För att felanmäla Trafikverkets belysning kontakta deras kundtjänst på 0771-921 921, öppet dygnet runt.

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik

Felanmälan
Dala Energi AB
kundtjänst 0247-738 20
Felanmälan gatubelysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikverket kundtjänst 0771-921 921