Bidrag till enskilda vägar och gatubelysning

Här slutar alläm väg. Fotografen två stövare är bundna i stolpen när hon fotar.

Här slutar allmän väg. Foto: © E-M Dyrsmeds

Vägbidrag enskilda vägar

Bidrag kan endast sökas av juridiskt bildade samfällighetsföreningar. För att en väg ska få kommunalt vägbidrag krävs att det finns minst två fastigheter med permanentboende som nyttjar vägen, samt att vägen är väl avgrusad och dikad.

Ansökan skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen som även kan ge råd och anvisningar.

Bidrag gatubelysning

Enligt beslut i tekniska nämnden lämnas inga bidrag till nyuppsättning av gatubelysning. En vägförening eller samfällighetsförening kan välja att bekosta en ny belysning som kommunen sedan övertar driften av.

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik

Information

Felanmälan
Gatubelysning, Dala Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.