Namnsättning av gator, adresser

Samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för adresser och lägenhetsregistret i kommunen.
Namngivning av vägnamn och kvarter beslutas av miljö- och byggnadsnämnden.

Namngivning av platser, byggnader och anläggningar beslutas av kommunstyrelsen. Vid adressättning används vägnamn med nummer i första hand och i övrigt by- eller fäbodnamn med nummer.

Adresser behövs för att räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten med flera snabbt ska hitta rätt.

Kontakt

Mätningsingenjör
Lena Snis
0248-70 181

Besöksadress
Vasagatan 1, Flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik