Rättviks kommun
Rättviks kommun

Trafikregler och säkerhet

Trafikförordningen

Trafikregler bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken och finns beskrivna i Trafikförordningen (SFS 1998:1276).

Trafikregler gäller överallt, både på vägar och i terrängen – terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg.

Bild på vägmärket för gångfartsområde.

Bild på vägmärket för gångfartsområde.

Gångfartsområde

Fordon får inte framföras med högre hastighet än gångfart. Gångfart är 7 km/tim.

Fordon har väjningsplikt mot gångtrafikanter.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter – LTF – beskriver reglerna som gäller inom tättbebyggt område. Dessa beslutar kommunen om med undantag för vägar där staten är väghållare. Kommunen beslutar för samtliga vägar inom tättbebyggt område i centrala Rättvik, Vikarbyn, Boda och Furudal om föreskrifterna gäller hastighetsbegränsning, enkelriktad trafik, förbud att stanna och tidsbegränsad parkering.

Polisen ansvarar för trafikövervakningen

Information

Trafikförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk trafikföreskriftssamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik