Tättbebyggt område

Hastighetsbegränsning 40.

mosthotos.com/Ove Nordström

I Rättviks kommun finns fyra tättbebyggda områden: Rättvik, Vikarbyn, Furudal och Boda kyrkby.

Kommunstyrelsen i Rättviks kommun har med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 3, Trafikförordningen (1998:1276) i beslut den 21 april 2009 föreskrivit att områdena, markerade på nedanstående kartor, ska vara tättbebyggt område.

2014 beslutade kommunen att hastighetsbegränsningen 40 km/h ska gälla som bashastighet inom dessa tättbebyggda områden.

Gällande trafikföreskrifter finns att läsa på Transportstyrelsens webbplats.