Rättviks kommun
Rättviks kommun

Tättbebyggt område

Hastighetsbegränsning 40.

mosthotos.com/Ove Nordström

I Rättviks kommun finns fyra tättbebyggda områden: Rättvik, Vikarbyn, Furudal och Boda kyrkby.

Kommunstyrelsen i Rättviks kommun har med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 3, Trafikförordningen (1998:1276) i beslut den 21 april 2009 föreskrivit att områdena, markerade på nedanstående kartor, ska vara tättbebyggt område.

2014 beslutade kommunen att hastighetsbegränsningen 40 km/h ska gälla som bashastighet inom dessa tättbebyggda områden.

Gällande trafikföreskrifter finns att läsa på Transportstyrelsens webbplats.

Kartor

Rättvik och del av södra RättvikPDF
VikarbynPDF
FurudalPDF
Boda kyrkbyPDF

Länk

Svensk trafikföreskriftssamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Trafiksamordnare
Jeanette Engström
0248-70 155

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik