Det här gäller för skotertrafiken i Rättviks kommun

Åker skoter

mostphotos.com/Bert Eriksson

Regler gällande skotertrafik i Rättviks kommun.

  • Du måste vara minst 16 år. Du ska ha förarbevis eller körkort. Du som har ett svenskt körkort som du tog före den 1 januari 2000 (även om det senare varit återkallat) behöver inte ett sådant förarbevis.
  • Registreringsskylten ska vara väl synlig framifrån.
  • Kör nyktert!  Hög fart och alkohol orsakar de flesta olyckorna. Av förolyckade skoterförare har 75 % varit alkoholpåverkade.
  • Anpassa hastigheten!  Kör inte fortare än att Du kan stanna inom det område Du kan överblicka. Högsta tillåtna hastighet är 70 km/timme.
  • Du får bara köra på väg när du måste passera den eller, om terrängen är oframkomlig, kortast lämpliga sträcka. Du får köra max 20 km/timme på väg. Skoterförare har alltid stopplikt vid korsning av väg. Inga passagerare får sitta på skotern eller i släp vid passage över väg.
  • På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör. Kör inte på oplogade skogsbilvägar eftersom plogningen kan försvåras avsevärt.
  • Visa stor hänsyn intill bebyggelse. Respektera människors rätt till hemfrid. Använd lederna för att ta dig bort från byarna. Om det saknas leder där du bor bör du kontakta skoterklubbarna för att höra hur du kan hjälpa till i arbetet med leder. Var också observant på djur som kan bli rädda. Hästar som skenar är farliga både för sig själva och andra.
  • Kör inte på jordbruksmark utan markägarens godkännande! Där du kör skoter går tjälen djupare i marken och försvårar brukandet av marken. Om åkern är sådd på hösten kan skadorna bli omfattande. Vi får in många klagomål från markägare på just körning på åkermark. Dels för att det stör de som bor där, dels på grund av skador på mark och gröda. Runt de byar där man anlagt leder har det oftast blivit en markant förbättring.
  • Du får inte köra i ungskog (medelhöjd under 2 meter över snötäcket) eller över skogsplanteringar. Du kan skada de uppväxande träden.
  • Du får inte köra i iordningställda skidspår, i skidbacken i Rättvik, på Rättviks golfbana samt i tätorterna. Se kartor: Furudal, Boda kyrkby, Vikarbyn och Rättvik.

Förarbevis

Ta förarbevis för att visa att du är en ansvarsfull skoteråkare.

Läs mer om skoterkörning på Naturvårdsverkets webbplats. Även Länsstyrelsen, Polisen och Trafikverket kan ge upplysningar. Hos Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation kan du också hitta mer information.  

Kontakta skoterklubbarna om du vill veta mer om deras verksamhet eller bli medlem.

Här kan du köpa skoterkartor:

AD Butik, Rättvik
Bingsjö Lanthandel, Bingsjö
Bokhandeln i Rättvik, Rättvik
Direkten, Rättvik
Enåbadet, Rättvik
Görans Motor, Mora
Lundströms Skoterservice, Laknäs
Näcken Tempo, Furudal
OK/Q8, Hantverksbyn Rättvik
Team Sportia, Rättvik
Handlarn, Boda