Rättviks kommun
Rättviks kommun

Förbud mot trafik med terrängfordon

Förbudsskylt mot terrängfordon.

Förbud mot terrängfordon.

Utan särskilt tillstånd av Rättviks kommun får terrängfordon inte framföras på följande platser (KF 1995-12-21).

  • I Rättviks slalombacke med tillhörande skidliftar samt Rättviks golfbana.
  • I de av kommunen och inom kommunen verksamma idrottsföreningar iordningställda skidspår i Boda, Rättvik, Tammeråsen, Vikarbyn och Furudal.
  • I BodaPDF, FurudalPDF, VikarbynPDF och RättviksPDF tätorter enligt kartorna.

Förbudet ovan gäller inte

  • Markägaren i fall som avses enligt punkt 2 ovan.
  • Körning i samband med spårning eller annat arbete för skidbacke eller i skidspårs iordningställande eller vidmakthållande.
  • Körning i ungefär rät vinkel av skidspår som ovan avses enligt punkt 2 ovan.
  • Erforderlig körning för av- och pålastning vid transport av terrängfordon.

Information

Om skotertrafik

Terrängkörningslag (1975:1313)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik