Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Förbud mot trafik med terrängfordon

Förbudsskylt mot terrängfordon.

Förbud mot terrängfordon.

Utan särskilt tillstånd av Rättviks kommun får terrängfordon inte framföras på följande platser (KF 1995-12-21).

Förbudet ovan gäller inte

  • Markägaren i fall som avses enligt punkt 2 ovan.
  • Körning i samband med spårning eller annat arbete för skidbacke eller i skidspårs iordningställande eller vidmakthållande.
  • Körning i ungefär rät vinkel av skidspår som ovan avses enligt punkt 2 ovan.
  • Erforderlig körning för av- och pålastning vid transport av terrängfordon.

Information

Om skotertrafik

Terrängkörningslag (1975:1313) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik