Vattenskoterkörning i Rättviks kommun

Vattenskoter.

Vattenskoter. Foto: © Yvonné Öhrnell.

I Rättviks kommun finns inte några vatten- eller farleder där det är tillåtet att köra vattenskoter.

Inga områden där vattenskoteråkning är tillåten, utöver allmän farled, har hittills pekats ut i Dalarnas län. Länsstyrelsen arbetar med att ta fram tänkbara vattenskoterområden i länet.

Tillfälligt tillstånd

Länsstyrelsen kan, efter samråd med kommunen och polisen, ge tillstånd till tillfällig användning av vattenskoter för tävling eller uppvisning.

Vattenskoteråkning annat än i allmänna farleder i Dalarnas län är alltså förbjuden.

Mer finns att läsa

Vattenskoterkörning, Länsstyrelsen Dalarnas webbplats, Vattenskoterförordningen (SFS 1993:1053) och Sjötrafikförordningen (SFS 1986:300)